Bayrak
 • Imagen
 • Imagen
 • teias
 • Erbaa Trafo Merkezi
 • Yenidere Trafo Merkezi
HAKKIMIZDA
 • Misyonumuz

  Bölge Müdürlüğümüzün misyonu;Samsun Amasya - Ordu Sinop Çorum Tokat illeri arasında kalan Enterkonnekte sistemin işletilmesi ve bu bölge dahilindeki Enerji Yatırımlarının yıllık programa alınmasından itibaren; Kuruluşumuz adına Kamulaştırma işlemlerinin yapılarak, Yükleniciler tarafından yapılan tüm işlerin Teknik Şartnamelere uygunluğunun denetlenmesi, Takip ve Kontrollüğünün yapılması ile tesis aşamasında son olarak Kesin Kabulü yapılan İletim Tesislerinin, Ulusal İletim sistemimiz içerisinde kesintisiz ve en iyi işletme verimiyle çalışmalarının sağlanması, bu doğrultuda da Enerji Dağıtım Müessese Müdürlüklerinin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

 • Görevlerimiz

  Bölge Müdürlüğümüz merkezi Samsun olmak üzere Amasya - Ordu Sinop (kısmi)– Çorum (kısmi)– Tokat İllerinin 380 kV ve 154 kV Enerji İletim Hatları ve Trafo Merkezlerinin işletme ve bakım hizmetlerini yürütmektedir. Grup Müdürlüğümüz bünyesinde 380 kV gerilim seviyesinde 3 adet, 154 kV gerilim seviyesinde ise 25 adet trafo merkezi bulunmakta olup toplam kurulu gücü 3095 MVA’dır. 380 kV trafo merkezlerinde toplam 6 adet trafo bulunmakta olup toplam kurulu gücü 900 MVA’dır. 154 kV trafo merkezlerinde toplam 59 adet Güç Trafosu işletmede olup, toplam kurulu gücü 2195 MVA’dır. İletim hatlarımız 380 ve 154 kV seviyelerinde bulunmakta olup; 896,467 km uzunluğunda 380 kV’lu ve 2046,254 km uzunluğunda 154 kV’luk E.İ.Hattı mevcuttur.

DAHA FAZLASI